Основні показники соціально-економічного розвитку м. Рубіжного | Рубежное News

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Рубіжного

0

04.07.2019

2018р.

2019р.

Чисельність населення на 1 квітня, осіб
постійне

57901

57544

наявне

57642

57285

Природний рух населення у січні-березні, осіб
кількість живонароджених

76

92

кількість померлих

245

235

Середньооблікова кількість штатних працівників у І кв., осіб

9304

9457

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у І кв., грн

7134

8899

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-березні, тис.грн

1757370,6

1468676,4

Обсяг виробленої будівельної продукції у січні-березні, тис.грн

4249

10767

*За даними Головного управління статистики у Луганській області

Комментарии

Последние новости >>